Провеждане на родителски срещи, организация на учебното време, хорови и оркестрови формации през учебната 2020/2021г.

На 16 септември, от 18.30ч., в сградата на училището  ще се проведе присъствена родителска среща за учениците от 1, 5 и 8 клас, както и за приравнилите и преместени ученици. Разпределението по стаи ще намерите във фоайето на училището преди родителската среща.

На 17  септември, от 18.30ч. ще се проведе родителска среща в електронна среда за останалите випуски (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 кл.). Моля, да се свържете с класните ръководители за допълнителни уточнения.

Графика на останалите родителски срещи за учебната година ще получите в Школо.

С цел максималното предпазване на учениците и осигуряване на времеви коридор за почистване и дезинфекция между двете смени, началото на учебните занятия през учебната 2020/2021 година се променя, както следва:

- 7.20 ч. за учениците от 9 – 12 клас включително;

- 13.50 ч. за учениците от 3 – 8 клас включително;

- 9.20 ч. за учениците от 1 и 2 клас. 

Организацията и графикът на занималните, както и продължителността на учебните часове не се променя. 

През учебната 2020/2021 година от учебната програма отпадат факултативните часове по хор за учениците от 1 - 7 клас и оркестър за учениците от 3 - 5 клас.

Графика и датите за провеждане на първите репетиции на оркестровите и хорови формации ще бъде обявен на интернет страницата на училището, както и на таблото в двора на училището.
Годишен финансов отчет за 2019 г.
 Годишен финансов отчет за 2019 г.Отчет към 30.09.2019г.
Отчет към 30.09.2019г.Отчет към 30.06.2019г.
Отчет към 30.06.2019г.Отчет към 31.03.2019г.
Отчет към 31.03.2019г.Утвърден бюджет за 2019 г.
Утвърден бюджет за 2019 г.Годишен финансов отчет за 2018 г.
Годишен финансов отчет за 2018 г.Отчет към 30.09.2018
Отчет към 30.09.2018Отчет към 30.06.2018г.
Отчет към 30.06.2018г.Отчет към 31.03.2018г.
Отчет към 31.03.2018г.Утвърден бюджет за 2018г.
Утвърден бюджет за 2018г.Годишен финансов отчет за 2017г.
Годишен финансов отчет за 2017г.Отчет към 30.09.2017г.
Отчет към 30.09.2017г.Отчет към 30.06.2017г.
Отчет към 30.06.2017г.Отчет към 31.03.2017г.
Отчет към 31.03.2017г.Утвърден бюджет за 2017г.
Утвърден бюджет за 2017г.Годишен финансов отчет за 2016г.
Годишен финансов отчет за 2016г.Отчет към 30.09.2016г.
Отчет към 30.09.2016г.Отчет към 30.06.2016г.
Отчет към 30.06.2016г.Уточнен план 2016г.
Уточнен план 2016г.Годишен финансов отчет за 2015г.
Годишен финансов отчет за 2015г.Уточнен план 2015г.
Уточнен план 2015г.Годишен финансов отчет за 2014г.
Годишен финансов отчет за 2014г.Уточнен план 2014г.
Уточнен план 2014г.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


> БЮДЖЕТ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО