Информация за провеждането на дистанционното обучение в НМУ "Любомир Пипков"

В прикаченият файл ще намерите информация за провеждането на дистанционното обучение в НМУ "Любомир Пипков" - София по по общообразователни и музикално-теоретични дисциплини.

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО