Писмо на МОН за дистанционното обучение през втората седмица
Писмо на МОН за дистанционното обучение през втората седмица.Информация за провеждането на дистанционното обучение в НМУ "Любомир Пипков"
В прикаченият файл ще намерите информация за провеждането на дистанционното обучение в НМУ "Любомир Пипков" - София по по общообразователни и музикално-теоретични дисциплини.Достъп до данни за активиране на профил в Microsoft Teams

Уважаеми родители и ученици,

Microsoft Tams e официалното решение на МОН за дистанционно обучение.  Всеки ученик над 14 години има персонален профил за достъп до системата. Учениците до 14 години нямат персонални профили, такива са генерирани на техните родители. Профилите на учениците са автоматично свързани с тези на учителите.

Потребителските имена и паролите за активиране на профилите са вече на разположение на класните ръководители.

Моля, родителите на децата до 14 години да се свържат с класните ръководители, за да получат потребителското име и парола и да активират профила за детето си. Родителите на ученици над 14 години да напомнят на децата си да се свържат с класния ръководител, за да получат потребителското име и парола и да активират профила си.

От класния ръководител ще получите и инструкция за активиране на профила, която ще намерите прикачена и в това съобщение.

На посочения линк може да намерите видео с инструкции за активиране на профила.

https://www.youtube.com/watch?v=gv8PGeYCmgA&t=25s&fbclid=IwAR36O8oHHQcxhr6m1DRR1Ea4xuVBUQAleBBEuY_lviAJLXuaIi_G8t-kZCc
Вътрешни правила за провеждане на дистанционно обучение за учениците и учителите от Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София
Вътрешни правила за провеждане на дистанционно обучение за учениците и учителите от  Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София.Съобщение от Министерство на образованието и науката

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 
Мерки във връзка с обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение в Република България
Мерки във връзка с обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение в Република България.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


> ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО